პროექტის
შესახებ

„ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული თვინინგის პროექტი, რომლის მიზანია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მხარდაჭერა საქართველოში ფინანსური გამჭვირვალობის ამაღლებასა და ეფექტიანი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობაში. 

ვრცლად