მუდმივი უცხოელი მრჩეველი

დიმიტრა იკონომუ

ელ-ფოსტა:  doikonomou.twinning.ge@gmail.com

 

მუდმივი უცხოელი მრჩევლის პარტნიორი

ნათელა გლოველი

ელ-ფოსტა: N.gloveli@saras.gov.ge

 

პროექტის ელ. ფოსტა:  twinning@saras.gov.ge