მმართველი კომიტეტის პირველი სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეორე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მესამე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეოთხე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეხუთე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეექვსე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეშვიდე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მერვე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეცხრე სხდომა